Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan, en het gebruik van Verzekerjegek.nl als op alle informatie en gegevens die op, of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel Verzekerjegek.nl met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert de uitgever van deze website (hierna: “de uitgever”) niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op Verzekerjegek.nl vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op Verzekerjegek.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Gerelateerde websites
De uitgever staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen
De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de uitgever. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De uitgever
De uitgever betreft SmitVerzekert BV en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61433691.

Affiliate disclaimer
Meerdere links naar o.a. producten en diensten van derden op deze website zijn zgn. affiliate links. Dit betekent dat zodra u, via één van deze links, op de website van de betreffende aanbieder zijn/haar product of dienst afneemt, Verzekerjegek.nl daarvoor een bepaalde commissie ontvangt. Voor u verandert er niets: u betaalt niet meer en niet minder dan wanneer u zonder de tussenkomst van Verzekerjegek.nl deze aanschaf zou doen. Wanneer u bijvoorbeeld een abonnement op een bepaalde webdienst afneemt wordt u klant van deze aanbieder; niet van Verzekerjegek.nl. Zaken als support lopen ook direct via de aanbieder. De reden dat wij een commissie ontvangen, is dat de betreffende aanbieder Verzekerjegek.nl beschouwt als iemand die een nieuwe klant aandraagt.

Verzekerjegek.nl opereert alléén als affiliate voor producten, diensten et cetera waarmee wij zelf bekend zijn en waarvan wij het gebruik aanbevelen. Voor ons onbekende producten bieden wij niet aan als affiliate totdat wij er gebruik van hebben gemaakt en het gebruik ervan kunnen aanbevelen. Een uitzondering hierop kan zijn dat Verzekerjegek.nl in de toekomst een gesponsord(e) product of dienst aanbiedt. In dit geval zal dit expliciet duidelijk worden gemaakt.

Over VerzekerJeGek.nl

Op VerzekerJeGek.nl vind je actueel verzekeringsnieuws, informatie over verzekeringen, contactgegevens van verzekeraars en veelgestelde vragen.

Welke verzekeringen zijn voor jou van belang?

Nieuwsbrief

Contact

VerzekerJeGek.nl
De Trompet 1945
1967 DB  Heemskerk

AFM 12042947
KVK 61433691

0251 - 745634
info@verzekerjegek.nl
facebook.com/verzekerjegek
twitter.com/verzekerjegek